FCB Havel-Lederhose H m.FCB-G_WB Antik_Keder_tabak_St 238 holz_detail 1